Technology
Technology
DATX DATX
Mobile App Mobile App
Copytrade Copytrade
Web trading Web trading

Công nghệ số

Dựa trên nền tảng công nghệ số, VIX tập trung vào tốc độ và nâng cao trải nghiệm đầu tư chứng khoán của Khách hàng.

QR CODE

Quét QR tải app

Hoạt động & Dịch vụ

VIX

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Là nghiệp vụ mà VIX đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. VIX sẽ tiến hành các giao dịch, theo dõi, phân tích thông tin...

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

VIX

Môi giới chứng khoán

Cam kết với tổ chức phát hành chứng khoán về việc thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán trên thị trường, nhận mua...

Môi giới chứng khoán

VIX

Tư vấn đầu tư

Thông qua hoạt động phân tích để đưa ra các lời khuyên, phân tích các tình huống và có thể thực hiện một số công việc dịch vụ khác liên...

Tư vấn đầu tư

VIX

Lưu ký chứng khoán

Nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng...

Lưu ký chứng khoán

Quan hệ cổ đông

23/07/2024
VIX ( HOSE )
14.7
VIX
-0.05 (-0.3 %)
HOSE
1251.97
VIX
-2.67 (-0.21 %)
HNX
237.6
VIX
-0.78 (-0.33 %)
UPCOM
95.34
VIX
-0.31 (-0.32 %)
Liên hệ
Liên hệ

Bạn cần VIX hỗ trợ?

VIX sẵn sàng giúp đỡ miễn phí mọi lúc mọi nơi