Tuyển dụng

Gia nhập cùng VIX

Ở VIX có

Môi trường làm việc
chuyên nghiệp, lý tưởng

Môi trường làm việc
chuyên nghiệp, lý tưởng

Đội ngũ nhân sự gắn bó,
thấu hiểu

Đội ngũ nhân sự gắn bó,
thấu hiểu

Văn hoá Doanh nghiệp đặc sắc,
riêng biệt

Văn hoá Doanh nghiệp đặc sắc,
riêng biệt

Tại sao lựa chọn VIX

Ở VIX được

Được đầu tư phát triển về con người

Được đầu tư phát triển về con người

Được trao niềm tin và cơ hội

Được trao niềm tin và cơ hội

Được phát triển cùng thử thách

Được phát triển cùng thử thách

Được thể hiện và cống hiến

Được thể hiện và cống hiến

Được hưởng phúc lợi xứng đáng và vượt trội

Được hưởng phúc lợi xứng đáng và vượt trội

Và nhiều lợi ích khác

Và nhiều lợi ích khác

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí Phòng ban Địa điểm Hạn nộp
Tuyển dụng Chuyên viên Phân tích Phân tích Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2024
Tuyển dụng Chuyên viên Developer Công nghệ thông tin Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2024
Tuyển dụng Nhân viên Lái xe Hành chính nhân sự Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2024
Tuyển dụng Phó phòng Kế toán Kế toán Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2024
Tuyển dụng Chuyên viên – Phòng Kiểm soát nội bộ Kiểm soát nội bộ Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2024
Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Tài khoản KH Dịch vụ khách hàng Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2024
Tuyển dụng Chuyên viên Business Analyst Công nghệ thông tin Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2024
Tuyển dụng Chuyên viên Backend Developer Công nghệ thông tin Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2024
Tuyển dụng Chuyên viên – Phòng Dịch vụ Tài chính Dịch vụ tài chính Hà Nội Hạn nộp: 08/03/2024
Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế Pháp chế Hà Nội Hạn nộp: 08/03/2024
Tuyển dụng Nhân viên Lễ tân – Hành chính Hành chính nhân sự Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2024

Liên hệ

Ban tuyển dụng

Điện thoại

(024) 4456 8888, ext: 6316

Email

tuyendung@vixs.vn