Tư vấn đầu tư

Vix

Tư vấn đầu tư

Nhân viên tư vấn đầu tư của VIX sẽ cung cấp cho khách hàng những khuyến nghị hữu ích về việc đầu tư cũng như một số dịch vụ khác liên quan trong quá trình tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. VIX sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mỗi quyết định đầu tư của khách hàng.

Vix

Thế mạnh Tư vấn đầu tư của VIX

  • Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư dày dặn kinh nghiệm
  • Cập nhật thông tin liên tục, đưa ra các khuyến nghị đầu tư kịp thời
  • Tư vấn lập kế hoạch tài chính đầu tư phù hợp, chất lượng
  • Tư vấn ra quyết định và quản trị rủi ro hiệu quả

Vix

Hoạt động & Dịch vụ khác

Vix

Tư vấn tài chính

Là nghiệp vụ mà VIX đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. VIX sẽ tiến hành các giao dịch, theo dõi, phân tích thông tin...

TÌM HIỂU THÊM Vix

Tư vấn tài chính

Vix

Môi giới chứng khoán

Cam kết với tổ chức phát hành chứng khoán về việc thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán trên thị trường, nhận mua...

TÌM HIỂU THÊM Vix

Môi giới chứng khoán

Vix

Lưu ký chứng khoán

Nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng...

TÌM HIỂU THÊM Vix

Lưu ký chứng khoán