Tin từ VIX

Tin từ VIX

Ưu đãi Phí giao dịch 0.1%

1. MÔ TẢ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

Trong thời gian triển khai chương trình, tài khoản mở mới/giao dịch lại sẽ được áp dụng mức phí ưu đãi 0.1% trên tất cả các giao dịch trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng.

 

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

–  Tài khoản Khách hàng không có môi giới quản lý và thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau:

    • Tài khoản mở mới trong giai đoạn triển khai chương trình ưu đãi;
    • Tài khoản không phát sinh giao dịch khớp lệnh trong 6 tháng tính đến ngày đăng ký sản phẩm;
    • Tài khoản mở dưới 6 tháng tính đến ngày đăng ký và không phát sinh giao dịch.

 

3. THỜI GIAN ÁP DỤNG SẢN PHẨM

–  Áp dụng kể từ ngày 21/06/2023 cho đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

* Các yêu cầu Đăng ký/Hủy sẽ áp dụng vào ngày làm việc tiếp theo!

* Chương trình ưu đãi Gói phí giao dịch 0.1% không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác!

 

 MỞ TÀI KHOẢN NGAY 

Leave a Reply

Bài viết liên quan