Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Vix

Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Gần 20 năm hoạt động hiệu quả trên thị trường chứng khoán, VIX đã hiểu rõ hoạt động của các doanh nghiệp và môi trường kinh doanh tại Việt Nam, từ đó thiết lập được mạng lưới khách hàng ở nhiều lĩnh vực. VIX cung cấp đầy đủ và chuyên sâu các nghiệp vụ tư vấn tới các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện hoá các mục tiêu và chiến lược kinh doanh.

Vix

Niêm yết, đăng ký giao dịch

Thị trường chứng khoán là một sân chơi chuyên nghiệp, một kênh ghi nhận sự phát triển cũng như quảng bá doanh nghiệp. Chuẩn hoá các điều kiện, tư vấn xây dựng hồ sơ và xác định giá niêm yết… là những công việc đòi hỏi kinh nghiệm, am hiểu về tài chính và pháp luật, am hiểu về doanh nghiệp cũng như thị trường. VIX sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ khâu lập kế hoạch đến khâu thực hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán UPCoM theo lộ trình cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và thị trường.

TÌM HIỂU THÊM Vix
Vix
Vix
Vix

Tư vấn thu xếp nguồn vốn & Bảo lãnh phát hành

VIX sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn tài trợ các dự án, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu các khoản nợ, … Với vai trò tổ chức tài chính trung gian, đối tác và khách hàng đa dạng, VIX sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện phương án huy động vốn khả thi và hiệu qủa. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát hành chứng khoán từ: xác định nhu cầu, xây dựng phương án đến phân phối chứng khoán. Căn cứ vào nhu cầu và hoạt động của doanh nghiệp cũng như phân tích các yếu tố thị trường, VIX sẽ tư vấn cho Khách hàng thực hiện phát hành chứng khoán trên thị trường vốn (cổ phiếu) hay thị trường nợ (trái phiếu).

TÌM HIỂU THÊM Vix
Vix

Tư vấn tái cấu trúc/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc của chúng tôi được triển khai dựa trên khảo sát toàn diện và đánh giá tổng thể, chi tiết hiện trạng của từng khách hàng doanh nghiệp, cũng như những mong muốn của doanh nghiệp và các nhu cầu như cổ phần hoá, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp… Chúng tôi sẽ tư vấn các giải pháp về tài chính cũng như hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức và hoạt động. Từ đó giúp doanh nghiệp ổn định tình hình hoạt động kinh doanh và tối đa hoá hiệu quả sử dụng vốn.

TÌM HIỂU THÊM Vix
Vix
Vix
Vix

Tư vấn mua bán và sáp nhập công ty (M&A)

VIX đóng vai trò là cầu nối cho tiến trình thực hiện mua bán & sáp nhập doanh nghiệp/tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp thông qua việc giới thiệu cơ hội đầu tư, tư vấn định giá, tư vấn cấu trúc giao dịch và hỗ trợ đàm phán nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. VIX cung cấp các giải pháp tư vấn trọn gói cho các thương vụ mua bán, sáp nhập, chia tách, thoái vốn, liên doanh, mua cổ phần sử dụng đòn bẩy (LBO), tư vấn các thủ tục pháp lý, lập kế hoạch cấu trúc giao dịch và định giá, thẩm định, giới thiệu và đánh giá các cơ hội đầu tư.

TÌM HIỂU THÊM Vix
Vix

Tư vấn quan hệ nhà đầu tư (IR)

IR là hoạt động chuyên biệt trong hoạt động quan hệ công chúng (PR) của doanh nghiệp, bao gồm nghiệp vụ Tài chính và Truyền thông. Nhiệm vụ của hoạt động IR ngày càng quan trọng và cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán, vai trò của IR bao gồm: xây dựng chiến lược cổ đông, công bố thông tin, cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư đồng thời quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Giá cổ phiếu của một doanh nghiệp là do nhà đầu tư quyết định mà thông tin chính là nền tảng cho mọi quyết định của nhà đầu tư.

TÌM HIỂU THÊM Vix
Vix

Hoạt động & Dịch vụ khác

Vix

Môi giới chứng khoán

Cam kết với tổ chức phát hành chứng khoán về việc thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán trên thị trường, nhận mua...

TÌM HIỂU THÊM Vix

Môi giới chứng khoán

Vix

Lưu ký chứng khoán

Nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng...

TÌM HIỂU THÊM Vix

Lưu ký chứng khoán

Vix

Tư vấn đầu tư

Thông qua hoạt động phân tích để đưa ra các lời khuyên, phân tích các tình huống và có thể thực hiện một số công việc dịch vụ khác liên...

TÌM HIỂU THÊM Vix

Tư vấn đầu tư