Sản phẩm dịch vụ

Sản phẩm dịch vụ

Ưu đãi phí giao dịch 0.1%

ƯU ĐÃI PHÍ GIAO DỊCH 0.1%

Ưu đãi phí giao dịch 0.1%

1. MÔ TẢ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

Trong thời gian triển khai chương trình, tài khoản mở mới/giao dịch lại sẽ được áp dụng mức phí ưu đãi 0.1% trên tất cả các giao dịch trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng.

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

– Tài khoản Khách hàng không có môi giới quản lý và thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau:

  • Tài khoản mở mới trong giai đoạn triển khai chương trình ưu đãi;
  • Tài khoản không phát sinh giao dịch khớp lệnh trong 6 tháng tính đến ngày đăng ký sản phẩm;
  • Tài khoản mở dưới 6 tháng tính đến ngày đăng ký và không phát sinh giao dịch.

3. THỜI GIAN ÁP DỤNG SẢN PHẨM

– Áp dụng kể từ ngày 21/06/2023 cho đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

* Các yêu cầu Đăng ký/Hủy sẽ áp dụng vào ngày làm việc tiếp theo!

* Chương trình ưu đãi Gói phí giao dịch 0.1% không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác!

MỞ TÀI KHOẢN NGAY