Nộp tiền

Nộp tiền

CÁCH 1:   NỘP TIỀN QUA HÌNH THỨC THU HỘ ĐỊNH DANH 072C QUA TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH CỦA TECHCOMBANK

Bước 1: Quý khách có thể nộp tiền mặt tại quầy TCB, hoặc chuyển khoản qua các kênh online của bất kỳ Ngân hàng nào.

Bước 2: Chọn Ngân hàng thụ hưởng là TCB (Techcombank – Hội sở chính).

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản thụ hưởng:

–  Nhập thông tin số tài khoản thụ hưởng: Là số TKGDCK mở tại VIX, bắt buộc bao gồm 12 ký tự theo định dạng sau: 072CXXXXXXxx

072CXXXXXX

xx

072C12345600

072C12345601

Là số TKGDCK của Quý khách tại VIX

Là tiểu khoản của TKGDCK (00,01,..)

Là tiểu khoản 00 (thông thường)

Là tiểu khoản 01 (ký quỹ)

Lưu ý:

  • Nếu Quý khách chọn hình thức chuyển tiền 24/7 tên tài khoản thụ hưởng sẽ tự động hiển thị.
  • Nếu Quý khách chọn hình thức chuyển tiền thông thường (liên Ngân hàng), Quý khách vui lòng nhập đúng tên chủ TKGDCK (không dấu và không có ký tự đặc biệt).
  • Đối với tài khoản Tổ chức sẽ nhập đúng tên hiển thị trên các App giao dịch của VIX.
  • Nội dung chuyển tiền: không bắt buộc, Quý khách có thể nhập hoặc không tuỳ theo yêu cầu của Ngân hàng.

Bước 4: Quý khách kiểm tra lại thông tin đã nhập và Xác nhận chuyển tiền.

Ngay khi TCB báo Có trên tài khoản Ngân hàng của VIX, TKGDCK của Quý khách sẽ tự động được Ghi có số tiền đã chuyển.

Trường hợp Quý khách nhập sai số tài khoản định danh (không tồn tại số TKGDCK hoặc nhập sai định dạng tài khoản thụ hưởng) hoặc không khớp tên TKGDCK tại VIX, giao dịch sẽ bị từ chối hoặc trả lại.

Tài liệu tham khảo:

Hướng dẫn thực hiện Nộp tiền qua Tài khoản định danh

Hướng dẫn giao dịch Thu hộ qua Tài khoản định danh

 

CÁCH 2: NỘP TIỀN QUA HÌNH THỨC THÔNG THƯỜNG

Khách hàng có thể đến ngân hàng viết Giấy nộp tiền mặt theo mẫu của ngân hàng/ hoặc chuyển khoản vào một trong các tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) theo bảng kê bên dưới để thực hiện giao dịch chứng khoán theo ví dụ sau:

Tên người hưởng

Số tài khoản

Tại Ngân hàng

Nội dung (bắt buộc)

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VIX

191 224 848 48016

TECHCOMBANK Hội sở chính (TCB)

Nộp tiền vào tài khoản 072CXXXXXX sub 00 (01) của Nguyễn Văn A

Danh sách các tài khoản khách hàng có thể nộp tiền để giao dịch.

 STT Số tài khoản Tại ngân hàng
1 191 224 848 48016 TECHCOMBANK Hội sở chính, Hà Nội
2 1220 558987 BIDV Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội
3 0021 0021 35892 VIETCOMBANK Chi nhánh Hà Nội, Hà Nội
4 0571 1088 99899 MB – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội
5 116612369369 VIETINBANK – CN Nam Thăng Long
6 12634197 ACB – CN Thành phố Hồ Chí Minh
7 03466018118888 MSB – CN Long Biên

Quy định thời gian đối với hoạt động nộp tiền:

+ Từ 8h30 đến 16h30 hàng ngày

+ Các yêu cầu phát sinh sau 16h30 sẽ được ghi nhận và chuyển ngày hôm sau thực hiện.