Hướng dẫn Mobile trading

Hướng dẫn Mobile trading

1. Đăng nhập

 • B1: Tại màn hình Đăng nhập, Quý khách nhấn vào nút Đăng nhập để thực hiện đăng nhập
 • B2: Nhập các thông tin: Số tài khoản và nhập Mật khẩu đăng nhập
 • B3: Nhấn Đăng nhập để hoàn tất đăng nhập vào web trading

2. Đổi mật khẩu đăng nhập

 • Thực hiện đăng nhập hệ thống
 • Tại thanh menu, Quý khách nhấn vào Bảo mật, chọn Mật khẩu đăng nhập

 • Nhập Mật khẩu hiện tại
 • Nhập Mật khẩu mới
 • Nhập lại mật khẩu mới
 • Chọn Tiếp tục

 • Bấm Lấy OTP
 • Nhập SMS-OTP
 • Bấm Xác nhận để hoàn tất giao dịch

3. Đổi mật khẩu giao dịch

 • Chọn biểu tượng
 • Chọn Bảo mật
 • Chọn Đổi mật khẩu

 • Nhập mật khẩu giao dịch hiện tại
 • Nhập mật khẩu giao dịch mới
 • Nhập lại mật khẩu giao dịch mới
 • Chọn Tiếp tục
 • Chọn Lấy OTP

 • Nhập SMS-OTP
 • Bấm Xác nhận để hoàn tất giao dịch

4. Quên mật khẩu

 • Tại màn hình Đăng nhập, Quý khách vào Quên mật khẩu
 • Nhập các thông tin:
  • Số tài khoản
  • Số điện thoại
  • Số CMND/CCCD/ Trading code
  • Mã captcha
 • Nhấn Tiếp tục

 • Nhấn Lấy SMS-OTP => hệ thống sẽ gửi mã OTP vào số điện thoại đăng ký của Khách hàng
 • Khách hàng thực hiện nhập mã OTP và nhấn Xác nhận. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới qua số điện thoại của Khách hàng.

5. Cài đặt vân tay / khuôn mặt

 • Chọn biểu tượng
 • Chọn Bảo mật
 • Chọn Đổi mật khẩu
 • Tích chọn cài đặt vân tay khuôn mặt

 • Đăng ký vân tay / khuôn mặt
 • Nhập mật khẩu đăng nhập
 • Nhấn Xác nhận để hoàn tất

 

1. Đăng ký PIN

 • Chọn biểu tượng
 • Chọn Bảo mật
 • Chọn Đăng ký phương thức xác thực bước 2

 • Chọn phương thức xác thực PIN
 • Nhấn Thay đổi,
 • Chọn Lấy OTP => hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại đã đăng ký, Quý khách vui lòng nhập mã xác thực và bấm Xác nhận để hoàn tất giao dịch

 

2. Đăng ký SMS OTP

 • Chọn biểu tượng
 • Chọn Bảo mật
 • Chọn Đăng ký phương thức xác thực bước 2
 • Chọn phương thức xác thực SMS-OTP
 • Nhấn Thay đổi,
 • Chọn Lấy OTP => hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại đã đăng ký, Quý khách vui lòng nhập mã xác thực và bấm Xác nhận để hoàn tất giao dịch

3. Đăng ký SMART-OTP

 • Đăng nhập vào hệ thống
 • Chọn chức năng SmartOTP bằng 2 cách như sau:

 • Bấm Xác nhận => Chọn Lấy OTP => Nhập SMS-OTP đã gửi về điện thoại => Chọn Xác nhận

 • Qúy khách vui lòng thiết lập mật khẩu cho Smart OTP và ấn Xác nhận để hoàn tất

1. Thay đổi thông tin cá nhân

 • Quý khách nhập thông tin cần sửa ( chỉ được sửa email và địa chỉ; các thông tin khác Quý khách vui lòng đến quầy giao dịch của VIX để thực hiện)
 • Nhấn Tiếp tục => Nhập mã xác thực và ấn Xác nhận để hoàn tất

2. Đăng ký Ngân hàng thụ hưởng

 • Quý khách nhập thông tin tài khoản Ngân hàng
 • Nhấn tiếp tục
 • Chọn Lấy OTP
 • Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất đăng ký

 

3. Đăng ký Dịch vụ

 

4. Đổi Ngôn ngữ

 

5. Đổi Cỡ chữ

 

6. Đổi Giao diện

 

1. Bảng giá

 • Chọn tab Bảng giá
 • Chọn Sàn/ Chỉ số cần xem giá

 

2. Danh mục quan tâm

 • Chọn tab Bảng giá
 • Chọn + để thao tác với Danh mục
 • Chọn Thêm mới / Chỉnh sửa / Xóa

 

3. Thông tin chứng khoán/ thị trường

1. Đặt lệnh

 • Chọn tab Giao dịch

 

2. Sửa lệnh 

 • Nhập mã xác thực
 • Chọn Xác nhận để hoàn tất

 

3. Hủy lệnh

 • Nhập mã xác thực
 • Chọn Xác nhận để hoàn tất

 

4. Tra cứu lệnh / danh mục chứng khoán

 • Chọn tab Giao dịch
 • Chọn Sổ lệnh để xem các lệnh giao dịch đã đặt

 • Chọn tab Giao dịch => chọn Danh mục
 • Tick vào mã Chứng khoán trong danh mục để xem thông tin
 • Click Xem biểu đồ để xem tỷ trọng các mã trong danh mục

 • Chọn biểu tượng
 • Nhấn vào Giao dịch chứng khoán
 • Chọn Chuyển chứng khoán
 • Chọn tiểu khoản nhận
 • Chọn Mã chứng khoán
 • Nhập khối lượng chứng khoán cần chuyển
 • Chọn Xác nhận

 • Nhập mã xác thực
 • Chọn Xác nhận để hoàn tất

1. Chuyển tiền nội bộ

 • Nhập mã xác thực được gửi vào số điện thoại đã đăng ký
 • Chọn Xác nhận để hoàn tất

 

2. Chuyển tiền ra ngân hàng

 

3. Ứng trước tiền bán

1. Quản lý tài sản

2. Tra cứu sao kê tiền

 

3. Tra cứu sao kê chứng khoán

 

4. Tra cứu lịch sử lệnh

 

5. Tra cứu lãi lỗ đã thực hiện

 

 

 

1. Xác nhận lệnh 

-Có 2 cách xác nhận:

 • Xác nhận tất cả
 • Xác nhận từng lệnh

-Chọn xác nhận X lệnh

 

2. Thiết lập cảnh báo

Đây là tính năng giúp KH có thể setup các cảnh báo về giá/ Khối lượng của 1 mã trong 1 khoảng thời gian