Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂN CẢNG

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-TCg ngày 18/5/2022 của Chủ tịch Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc phê duyệt phương án CPH Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng và Quyết định số 1808/QĐ-TCg ngày 23/6/2022 của Chủ tịch Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán công khai ra công chúng tại Phương án CPH Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂN CẢNG
  Địa chỉ: 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 028.2253.7386 Fax: 028.2253.7386
 2. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa công trình thủy. Nạo vét cảng sông, cảng biển), Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Chi tiết: cho thuê máy móc cẩu bờ);…
 3. Vốn điều lệ dự kiến: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng), tương đương: 9.000.000 cổ phần
  Trong đó:
  – Cổ phần Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn nắm giữ: 4.590.000 cổ phần, chiếm 51,00% vốn
  điều lệ.).
  – Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 900.000 cổ phần, chiếm 10,00% vốn điều lệ.
  – Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 230.200 cổ phần, chiếm 2,56% vốn điều lệ.
  – Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 3.279.800 cổ phần, chiếm 36,44% vốn điều lệ.
 4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.279.800 cổ phần, chiếm 36,44% vốn điều lệ.
 5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
 6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
 7. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
 8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm: 15.322 đồng/ cổ phần

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 3.279.800 cổ phần.

 1. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
 2. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 23/09/2022 đến 16h00 ngày 13/10/2022 tại các Đại lý đấu giá.

Công ty CP Chứng khoán VIX
Tầng 22, số 53 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 19/10/2022 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
 2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 21/10/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 3. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 22/10/2022 đến ngày 31/10/2022 tại các Đại lý đấu giá.
 4. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website sau: Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (https://saigonnewport.com.vn)); Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (http://www.tvsi.com.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm

20220921_20220920 – XDCT Tan Cang – Quy che DG.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – Ban CBTT (tieng Viet).pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – Du thao Dieu le to chuc hoat dong.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – BCTC kiem toan nam 2021.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – MAU DON.docx

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – Phuong an CPH.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – QD 494 ve phe duyet Chi phi CPH.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – QD 495 ve PASD lao dong khi CPH.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – QD 493 ve gia tri DN.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – QĐ 604 ve CPH cong ty.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – QD 702 ve Quy che dau gia.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – QD 1411 ve phe duyet PACPH.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – QD 1411 ve phe duyet PACPH (tieng Anh).pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – BCTC kiem toan nam 2020.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – QD1808 ve Dieu chinh SLCP ban dau gia (TA).pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – QĐ1808 ve Dieu chinh SLCP ban dau gia.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – TB BAN DAU GIA.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – Thong tin dang bao.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – Ban CBTT (tieng Anh).pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – Giay dang ky KD.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – BCTC kiem toan nam 2018.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – QD1788 ve phe duyet NDT chien luoc.pdf

20220921_20220921 – XDCT Tan Cang – BCTC kiem toan nam 2019.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan