Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Mã chứng khoán BCG
Ngày đăng ký cuối cùng 13/05/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 2/1
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 16/05/2024 đến ngày 30/05/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 16/05/2024 đến ngày 04/06/2024

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 16/05/2024 đến ngày 05/06/2024. Điện thoại hỗ trợ: 02444568888 (máy lẻ 5263).

Leave a Reply

Bài viết liên quan