Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua cổ phiếu CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Mã chứng khoán PDR
Ngày đăng ký cuối cùng 13/05/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 5.5/1
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 16/05/2024 đến ngày 05/06/2024

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 16/05/2024 đến ngày 05/06/2024. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263).

Leave a Reply

Bài viết liên quan