Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Chứng khoán VnDirect

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Chứng khoán VnDirect
Mã chứng khoán VND
Ngày đăng ký cuối cùng 30/05/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền 5/1
Tỷ lệ thực hiện 1/1
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 06/06/2024 đến ngày 26/06/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 06/06/2024 đến ngày 03/07/2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 06/06/2024 đến ngày 03/07/2024. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan