Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
Mã chứng khoán BAF
Ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 1/0.476767
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 11/06/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 17/06/2024

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 17/06/2024. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan