Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Địa chỉ: Số 44 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê văn phòng, kinh doanh và phát hành sách ….

Vốn điều lệ: 679.099.600.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 15.700 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 6.790.996 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 20/05/2024 đến 15h30 ngày 07/06/2024

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/06/2024

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 09h00 ngày 14/06/2024

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/06/2024 đến ngày 20/06/2024

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 14/06/2024 đến ngày 17/06/2024

File đính kèm:

  1. Quy che chao ban canh tranh.docx
  2. Ban CBTT Chao ban canh tranh.pdf
  3. Quyet dinh phe duyet PA chao ban canh tranh.pdf
  4. CV xac nhan so huu co phan.pdf
  5. Dieu le.pdf
  6. Giay DKKD.pdf
  7. BCTC 2022.pdf
  8. BCTC 2023.pdf
  9. VNB – Danh sach dai ly dau gia.docx

Leave a Reply

Bài viết liên quan