Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua cổ phiếu Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP
Mã chứng khoán PVC
Ngày đăng ký cuối cùng 26/10/2023
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 10/4,24
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 15/11/2023
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 28/11/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua PVC phát hành thêm Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 28/11/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

 

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan