Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

Mã chứng khoán

LPB

Ngày đăng ký cuối cùng

06/04/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100:21,395

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 04/05/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 06/05/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua LPB phát hành thêm Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 06/05/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan