Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình

Mã chứng khoán

ABB

Ngày đăng ký cuối cùng

10/11/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

5/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 03/12/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 08/12/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua ABB phát hành thêm Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 08/12/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Trả lời

Bài viết liên quan