Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

Mã chứng khoán

TSC

Ngày đăng ký cuối cùng

29/03/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

3 : 1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 25/04/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 29/04/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TSC phát hành thêm Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 29/04/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan