Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua cổ phiếu CTCP tập đoàn Đất Xanh

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đất Xanh
Mã chứng khoán DXG
Ngày đăng ký cuối cùng 15/12/2023
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 6/1
Giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 21/12/2023 đến ngày 09/01/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/01/2024

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/01/2024. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

 

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan