Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua cổ phiếu CTCP năng lượng và bất động sản Trường Thành

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
Mã chứng khoán TEG
Ngày đăng ký cuối cùng 04/12/2023
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 10000000 / 6592812
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 14/12/2023 đến ngày 15/01/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 14/12/2023 đến ngày 18/01/2024

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TEG phát hành thêm Từ ngày 14/12/2023 đến ngày 18/01/2024. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263).

Trân trọng!

 

 

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan