Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Khang Minh Group

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Khang Minh Group

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Khang Minh Group

Mã chứng khoán

GKM

Ngày đăng ký cuối cùng

09-09-2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 05/10/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 11/10/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua GKM phát hành thêm Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 11/10/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan