Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Mã chứng khoán

TCH

Ngày đăng ký cuối cùng

13/09/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

12.800 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 04/10/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 06/10/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TCH phát hành thêm Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 06/10/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan