Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua cổ phiếu CTCP Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán HCM
Ngày đăng ký cuối cùng 03/01/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 2/1
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 16/01/2024 đến  ngày 22/02/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 26/02/2024
VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 26/02/2024. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

 

 

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan