Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Chứng khoán SSI

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Chứng khoán SSI

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Mã chứng khoán

SSI

Ngày đăng ký cuối cùng

09-09-2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

6/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 30/09/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 07/10/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SSI phát hành thêm Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 07/10/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan