Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Mã chứng khoán

SHS

Ngày đăng ký cuối cùng

24-08-2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

13.500 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 28/09/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 04/10/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SHS phát hành thêm Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 04/10/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan