Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu
Mã chứng khoán HDC
Ngày đăng ký cuối cùng 02/05/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 1000/148
Giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 10/05/2024 đến ngày 31/05/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 10/05/2024 đến ngày 05/06/2024

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 10/05/2024 đến ngày 05/06/2024. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263).

Leave a Reply

Bài viết liên quan