Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty CP Phát triển hạ tầng Kỹ Thuật

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty CP Phát triển hạ tầng Kỹ Thuật
Mã chứng khoán IJC
Ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 100/50
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 20/03/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 25/03/2024

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 25/03/2024. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan