Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

Mã chứng khoán

DFC

Ngày đăng ký cuối cùng

21/03/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

10/9

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 30/03/2023 đến ngày 14/04/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 30/03/2023 đến ngày 21/04/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua DFC phát hành thêm Từ ngày 30/03/2023 đến ngày 21/04/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan