Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Mã chứng khoán

PHC

Ngày đăng ký cuối cùng

25/10/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 16/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua PHC phát hành thêm Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan