Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

Mã chứng khoán

NAG

Ngày đăng ký cuối cùng

16/06/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 07/07/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 14/07/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua NAG phát hành thêm Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 18/07/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Trả lời

Bài viết liên quan