Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ

Mã chứng khoán

AMV

Ngày đăng ký cuối cùng

06/04/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1000:439

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 13/04/2022 đến ngày 27/04/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 13/04/2022 đến ngày 04/05/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua AMV phát hành thêm Từ ngày 13/04/2022 đến ngày 04/05/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan