Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua cổ phiếu công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
Mã chứng khoán SZC
Ngày đăng ký cuối cùng 08/01/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 2/1
Giá phát hành 20.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 31/01/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 20/02/2024

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 20/02/2024. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

 

Trả lời

Bài viết liên quan