Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty Cổ phần DRH Holdings

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Cổ phần DRH Holdings

Mã chứng khoán

DRH

Ngày đăng ký cuối cùng

15/03/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

12.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 12/04/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 14/04/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua DRH phát hành thêm Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 14/04/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan