Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan

Mã chứng khoán

ADS

Ngày đăng ký cuối cùng

21/10/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

561.389:200.000

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 12/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 18/11/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua ADS phát hành thêm Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 18/11/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan