Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam

Mã chứng khoán

VSC

Ngày đăng ký cuối cùng

09/11/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 08/12/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 15/12/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VSC phát hành thêm Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 15/12/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan