Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán

TVB

Ngày đăng ký cuối cùng

14/04/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

15.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 20/04/2022 đến ngày 31/05/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 20/04/2022 đến ngày 02/06/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TVB phát hành thêm Từ ngày 20/04/2022 đến ngày 02/06/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan