Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu VGC

Thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu VGC

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 5125/UBCK-QLCB ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam. Công ty Cổ phần Chứng Khoán IB xin thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu VGC như sau:

I.       Thông tin về tổ chức chào mua công khai: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

1.      Tên giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

2.       Vốn điều lệ: 4.882.440.000.000 đồng (Bốn nghìn tám trăm tám mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu đồng).

3.       Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

4.      Điện thoại: 024.39726245                       Fax: 024.39726282

5.      Nơi mở tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán IB

6.      Số hiệu tài khoản: 072C000888

II.      Thông tin về đợt chào mua công khai

1.      Tên cổ phiếu được chào mua công khai: Cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP

2.      Mã chứng khoán: VGC

3.      Loại cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng

4.       Số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại công ty mục tiêu: 111.927.600 cổ phiếu, tương đương 24,96% tổng số lượng cổ phiếu VGC đang lưu hành (trong đó GELEX nắm giữ 24.827.600 cổ phiếu VGC tương đương 5,54% số lượng cổ phiếu đang lưu hành và Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Gelex (Gelex sở hữu 99,998% vốn điều lệ) nắm giữ 87.100.000 cổ phiếu VGC tương đương 19,43% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

5.       Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 95.000.000 cổ phiếu, chiếm 21,19 % tổng số cổ phần đang lưu hành của VGC.

6.      Tỷ lệ cổ phiếu VGC dự kiến sau khi thực hiện chào mua: 46,15% vốn điều lệ.

7.      Giá chào mua: 17.700 đồng/cổ phiếu (Mười bảy nghìn bảy trăm đồng một cổ phiếu)

8.      Phương thức thực hiện giao dịch chào mua: Giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

9.      Thời gian đăng ký chào mua: từ ngày 26/08/2020 đến ngày 25/09/2020.

10.     Đối tượng chào mua: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP được tự do chuyển nhượng.

III.     Thủ tục đăng ký bán cổ phiếu: xem chi tiết tại “Hướng dẫn thủ tục thực hiện”

IV.     Đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC)

Địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà Gelex 52 Lê Đại Hành- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Điện thoại: 024.4456.8888                                     Fax: 024.39785380

Website: www.ibsc.vn

  V.   Cổ đông bán điền “Mẫu đăng ký bán VGC” và gửi về IBSC trước 16:00 ngày 25/09/2020

 

Thông tin chi tiết và thủ tục đăng ký bán/huỷ bán vui lòng xem Tài liệu đính kèm:

Ban_cong_bo_thong_tin_chao_mua_cong_khai_VGC.pdf

Cong_van_cua_UBCKNN_chap_thuan_chao_mua_cong_khai.pdf

Huong_dan_thu_tuc_chao_mua_VGC.pdf

IBSC_TB_Dai_ly_chao_mua_VGC.pdf

MẪU_GIẤY_ĐĂNG_KÝ_BÁN_VGC.doc

MẪU_GIẤY_HUỶ_ĐĂNG_KÝ_BÁN_VGC.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan