Tin từ VIX

Tin từ VIX

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA VND

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu CTCP Chứng khoán VnDirect

Mã chứng khoán

VND

Ngày đăng ký cuối cùng

11/03/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 16/03/2022 đến ngày 01/04/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 16/03/2022 đến ngày 04/04/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VND phát hành thêm Từ ngày 16/03/2022 đến ngày 04/04/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan