Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA LPT

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

Mã chứng khoán

LPT

Ngày đăng ký cuối cùng

31/03/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 27/04/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 05/05/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua LPT phát hành thêm Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 05/05/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan