Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo thực hiện quyền mua DNP

Thông báo thực hiện quyền mua DNP

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần nhựa Đồng Nai
Mã chứng khoán: DNP
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2020
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1
Tỷ lệ thực hiện: 10/1
Giá phát hành: 20.698 đồng
Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 27/10/2020
Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 30/10/2020
IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua DNP phát hành thêm từ ngày 08/10/2020 đến ngày 30/10/2020. Điện thoại hỗ trợ: 024.44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan