Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA DID

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu CTCP DIC – Đồng Tiến

Mã chứng khoán

DID

Ngày đăng ký cuối cùng

31/03/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

từ ngày 12/04/2022 đến ngày 26/04/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

từ ngày 12/04/2022 đến ngày 06/05/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua DID phát hành thêm từ ngày 12/04/2022 đến ngày 06/05/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan