Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Mã chứng khoán ORS
Ngày đăng ký cuối cùng 19/01/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 2/1
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 04/03/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024
VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan