Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo thực hiện quyền mua Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á

Mã chứng khoán

SSB

Ngày đăng ký cuối cùng

14/10/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100:10,1304

Giá phát hành

15.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 04/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 10/11/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SSB phát hành thêm Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 10/11/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan