Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán HCM
Ngày đăng ký cuối cùng 12/10/2021
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 2/1
Giá phát hành 14.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua HCM phát hành thêm Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan