Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
Mã chứng khoán EVF
Ngày đăng ký cuối cùng 22/09/2023
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 1/1
Giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 28/09/2023 đến ngày 24/10/2023
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 28/09/2023 đến ngày 31/10/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua EVF phát hành thêm Từ ngày 28/09/2023 đến ngày 31/10/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan