Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

Mã chứng khoán

EVG

Ngày đăng ký cuối cùng

18/01/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 11/02/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 21/02/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua EVG phát hành thêm Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 21/02/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan