Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI
Mã chứng khoán VC7
Ngày đăng ký cuối cùng 07/11/2023
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 1/1
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 01/12/2023
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 06/12/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VC7 phát hành thêm Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 06/12/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan