Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Mã chứng khoán

AGG

Ngày đăng ký cuối cùng

26/01/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

4/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 09/02/2022 đến ngày 08/03/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 09/02/2022 đến ngày 10/03/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua AGG phát hành thêm Từ ngày 09/02/2022 đến ngày 10/03/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan