Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả
Mã chứng khoán HHV
Ngày đăng ký cuối cùng 29/11/2023
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 4/1
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 20/12/2023
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 26/12/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua HHV phát hành thêm từ ngày 06/12/2023 đến ngày 26/12/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

 

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan