Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam
Mã chứng khoán VSC
Ngày đăng ký cuối cùng 18/01/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 1/1
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 08/03/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 18/03/2024
VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 18/03/2024. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan